ظروف یکبار مصرف گیاهی

مخترع بیرجندی در شرکت دانش بنیان "فکر برتر خاوران" ظروف یکبار مصرف گیاهی بر پایه کاه تولید کرد.