0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم(cc) : 1000
جنس : pet
برند تولیدکننده : البرز پلاست موفقی
نوع بسته بندی : کارتن
رنگ : شفاف
وزن(gr) : 16
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۰:۳۲:۵۶
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۰:۳۲:۵۶
7
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : PS
برند تولیدکننده : مهر پارسا
رنگ : رنگی
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۷:۰۶:۵۱
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۷:۰۶:۰۰
20
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۵:۰۴:۴۲
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۵:۰۴:۴۲
5
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 0
برند تولیدکننده : آیاتای
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۲:۱۸:۲۲
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۲:۱۸:۰۰
17
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 2500
جنس : pp
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : شیری
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۲:۲۵:۵۷
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۲:۲۵:۰۰
8
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 350
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : رنگی
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۳:۳۰:۰۴
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۳:۳۰:۰۴
7
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۱:۱۸:۵۴
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۱:۱۸:۵۴
25
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 300
جنس : pp
برند تولیدکننده : احدی
رنگ : بیرنگ
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۶:۲۷:۰۷
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۶:۲۷:۰۷
7
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۰:۳۴:۴۵
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۰:۳۴:۰۰
6