0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 200
برند تولیدکننده : آیاتای
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۱۸ ۱۳:۳۲:۲۷
۱۳۹۶-۰۹-۲۰ ۱۳:۳۲:۰۰
53
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم(cc) : 300
جنس : pet
برند تولیدکننده : البرز پلاست موفقی
نوع بسته بندی : کارتن
رنگ : شفاف
وزن(gr) : 12
۱۳۹۶-۰۵-۲۴ ۱۰:۲۶:۰۹
۱۳۹۶-۰۹-۲۳ ۱۰:۲۶:۰۰
53
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
برند تولیدکننده : البرز پلاست موفقی
نوع بسته بندی : pet
رنگ : شفاف
وزن(gr) : 33
۱۳۹۶-۰۵-۲۴ ۱۰:۱۲:۰۲
۱۳۹۶-۰۹-۲۳ ۱۰:۱۲:۰۰
57
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم(cc) : 250
جنس : pet
برند تولیدکننده : البرز پلاست موفقی
نوع بسته بندی : کارتن
رنگ : شفاف
وزن(gr) : 13
۱۳۹۶-۰۵-۲۳ ۰۹:۰۶:۲۲
۱۳۹۶-۰۹-۲۲ ۰۹:۰۶:۰۰
28
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۱ ۱۶:۲۰:۲۶
۱۳۹۶-۰۹-۲۰ ۱۶:۲۰:۰۰
29
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
برند تولیدکننده : رویا پلاستیک
رنگ : رنگی
وزن(gr) : 32
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۲ ۱۰:۴۲:۲۰
۱۳۹۶-۰۹-۲۱ ۱۰:۴۲:۰۰
27
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
برند تولیدکننده : رویا پلاستیک
رنگ : رنگی
وزن(gr) : 24
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۱ ۱۵:۴۴:۲۸
۱۳۹۶-۰۹-۲۰ ۱۵:۴۴:۰۰
42
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
برند تولیدکننده : رویا پلیمر
رنگ : رنگی
وزن(gr) : 30
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۱ ۱۶:۲۶:۲۵
۱۳۹۶-۰۹-۲۰ ۱۶:۲۶:۰۰
8
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم(cc) :
جنس :
برند تولیدکننده :
نوع بسته بندی :
رنگ :
وزن(gr) :
۱۳۹۶-۰۵-۲۳ ۱۰:۲۰:۵۷
۱۳۹۶-۰۹-۲۲ ۱۰:۲۰:۰۰
66