بشقاب یکبارمصرفrss

0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : PS
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۳:۲۰:۲۸
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۳:۲۰:۰۰
12
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : رنگی
وزن(gr) : 20
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۳:۲۷:۴۴
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۳:۲۷:۰۰
13
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : PS
برند تولیدکننده : مهر پارسا
رنگ : رنگی
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۷:۰۶:۵۱
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۷:۰۶:۰۰
24
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
برند تولیدکننده : رویا پلاستیک
رنگ : رنگی
وزن(gr) : 24
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۱ ۱۵:۴۴:۲۸
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ ۱۵:۴۴:۰۰
50
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : PS
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۳:۲۲:۰۰
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۳:۲۲:۰۰
8
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : PP
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : بیرنگ(شفاف)
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۲:۳۰:۱۹
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۲:۳۰:۰۰
13
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
برند تولیدکننده : رویا پلاستیک
رنگ : رنگی
وزن(gr) : 32
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۲ ۱۰:۴۲:۲۰
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ ۱۰:۴۲:۰۰
30
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : PP
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : بیرنگ(شفاف)
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۲:۴۴:۴۴
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۲:۴۴:۰۰
10
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : PP
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : بیرنگ(شفاف)
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۲:۵۶:۰۰
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۲:۵۶:۰۰
8