بشقاب پلاستیکیrss
بشقاب یکبارمصرف

0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : PP
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : بیرنگ(شفاف)
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۲:۴۴:۴۴
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۲:۴۴:۰۰
10
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : PP
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : بیرنگ(شفاف)
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۲:۵۶:۰۰
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۲:۵۶:۰۰
8
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : PP
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : بیرنگ(شفاف)
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۲:۳۰:۱۹
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۲:۳۰:۰۰
13
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : PS
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۳:۲۰:۲۸
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۳:۲۰:۰۰
12
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : PS
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۳:۲۲:۰۰
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۳:۲۲:۰۰
8