بشقاب پلاستیکیrss
بشقاب یکبارمصرف

0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : PP
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : بیرنگ(شفاف)
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۲:۳۰:۱۹
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۲:۳۰:۰۰
14
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : PP
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : بیرنگ(شفاف)
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۲:۴۴:۴۴
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۲:۴۴:۰۰
11
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : PP
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : بیرنگ(شفاف)
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۲:۵۶:۰۰
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۲:۵۶:۰۰
9
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : PS
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۳:۲۰:۲۸
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۳:۲۰:۰۰
14
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : PS
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۳:۲۲:۰۰
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۳:۲۲:۰۰
12