دیس پلاستیکیrss
دیس یکبارمصرف

0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : ps
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : بیرنگ(شفاف)
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۳:۳۰:۵۲
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۳:۳۰:۰۰
14
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : ps
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۳:۳۲:۳۷
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۳:۳۲:۰۰
17
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : ps
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۳:۳۵:۳۹
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۳:۳۵:۰۰
15