دیس PETrss
دیس یکبارمصرف

0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
برند تولیدکننده : البرز پلاست موفقی
نوع بسته بندی : pet
رنگ : شفاف
وزن(gr) : 33
۱۳۹۶-۰۵-۲۴ ۱۰:۱۲:۰۲
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ ۱۰:۱۲:۰۰
62
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
برند تولیدکننده : البرز پلاست موفقی
نوع بسته بندی : pet
رنگ : شفاف
وزن(gr) : 33
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۱:۱۰:۳۴
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۱:۱۰:۳۴
6
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
برند تولیدکننده : البرز پلاست موفقی
نوع بسته بندی : pet
رنگ : شفاف
وزن(gr) : 33
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۱:۱۳:۲۳
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۱:۱۳:۲۳
8
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
برند تولیدکننده : البرز پلاست موفقی
نوع بسته بندی : pet
رنگ : شفاف
وزن(gr) : 33
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۱:۱۴:۴۵
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۱:۱۴:۴۵
12
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
برند تولیدکننده : البرز پلاست موفقی
نوع بسته بندی : pet
رنگ : شفاف
وزن(gr) : 33
۱۳۹۶-۰۵-۲۴ ۱۰:۱۳:۴۵
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ ۱۰:۱۳:۰۰
61
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
برند تولیدکننده : البرز پلاست موفقی
نوع بسته بندی : pet
رنگ : شفاف
وزن(gr) : 33
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۱:۱۲:۰۳
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۱:۱۲:۰۳
6