سطل ماست یکبارمصرفrss

0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 1700
جنس : pp
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ(شفاف), سفید
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۱ ۱۳:۳۶:۲۲
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ ۱۳:۳۶:۰۰
26
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 2500
جنس : pp
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : شیری
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۲:۲۵:۵۷
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۲:۲۵:۰۰
8
جدید 30-zarf_masti_1400_g_
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 1400
جنس : pp
برند تولیدکننده : خویدک
رنگ : شیری
۱۳۹۶-۱۰-۲۸ ۰۹:۵۰:۰۸
۱۳۹۶-۱۲-۲۸ ۰۹:۵۰:۰۸
1
جدید 24-zarf_masti_2500_g_sangin
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 2500
جنس : pp
برند تولیدکننده : خویدک
رنگ : بیرنگ(شفاف)
۱۳۹۶-۱۰-۲۸ ۰۹:۴۰:۵۸
۱۳۹۶-۱۲-۲۸ ۰۹:۴۰:۵۸
1
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 1300
جنس : pp
برند تولیدکننده : احدی
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۷:۰۷:۰۷
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۷:۰۷:۰۷
11
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 900
جنس : pp
برند تولیدکننده : احدی
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۷:۰۴:۵۶
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۷:۰۴:۵۶
10
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 1700
جنس : pp
برند تولیدکننده : احدی
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۷:۰۸:۴۳
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۷:۰۸:۴۳
8
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 900
جنس : pp
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : شیری
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۲:۳۸:۱۸
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۲:۳۸:۰۰
14
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 2500
جنس : pp
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۶:۴۳:۳۷
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۶:۴۳:۳۷
9