سطل ماست PPrss
سطل ماست یکبارمصرف

0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 650
جنس : pp
برند تولیدکننده : احدی
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۷:۰۳:۲۹
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ ۱۷:۰۳:۰۰
15
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 1250
جنس : pp
برند تولیدکننده : خویدک
رنگ : شیری
۱۳۹۶-۱۰-۲۸ ۱۰:۰۷:۵۴
۱۳۹۶-۱۲-۲۸ ۱۰:۰۷:۵۴
10
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 2500
جنس : pp
برند تولیدکننده : خویدک
رنگ : بیرنگ(شفاف)
۱۳۹۶-۱۰-۲۸ ۰۹:۴۰:۵۸
۱۳۹۶-۱۲-۲۸ ۰۹:۴۰:۵۸
6
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 650
جنس : pp
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : شیری
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۲:۳۶:۱۹
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۲:۳۶:۰۰
26
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 1100
جنس : pp
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : شیری
۱۳۹۶-۱۰-۲۸ ۱۰:۰۰:۳۷
۱۳۹۶-۱۲-۲۸ ۱۰:۰۰:۳۷
7
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 1400
جنس : pp
برند تولیدکننده : خویدک
رنگ : بیرنگ(شفاف)
۱۳۹۶-۱۰-۲۸ ۰۹:۵۵:۰۴
۱۳۹۶-۱۲-۲۸ ۰۹:۵۵:۰۴
6