سطل ماست PPrss
سطل ماست یکبارمصرف

جدید disposable_bowl_masti_1700
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 1700
جنس : pp
برند تولیدکننده : احدی
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۷:۰۸:۴۳
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۷:۰۸:۴۳
4
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 2700
جنس : pp
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : بیرنگ(شفاف)
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۲:۳۴:۳۵
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۲:۳۴:۰۰
10
جدید disposable_bowl_masti_2700
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 2700
جنس : pp
برند تولیدکننده : احدی
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۷:۱۵:۵۰
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۷:۱۵:۵۰
6
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 2500
جنس : pp
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : شیری
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۲:۲۵:۵۷
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۲:۲۵:۰۰
7
جدید disposable_bowl_masti_350
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 350
جنس : pp
برند تولیدکننده : احدی
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۶:۵۱:۵۲
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۶:۵۱:۵۲
8
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 900
جنس : pp
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ, سفید
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۱ ۱۳:۱۷:۵۳
۱۳۹۶-۰۹-۲۰ ۱۳:۱۷:۰۰
52