سطل ماست PPrss
سطل ماست یکبارمصرف

0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) :
جنس :
برند تولیدکننده : آیاتای
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۲:۳۲:۵۲
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۲:۳۲:۰۰
7
جدید disposable_bowl_masti_2-5_khomre
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 2500
جنس : pp
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۶:۴۳:۳۷
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۶:۴۳:۳۷
2
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 900
جنس : pp
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ, سفید
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۱ ۱۳:۱۷:۵۳
۱۳۹۶-۰۹-۲۰ ۱۳:۱۷:۰۰
52
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 650
جنس : pp
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : شیری
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۲:۳۶:۱۹
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۲:۳۶:۰۰
13
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 2500
جنس : pp
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : بیرنگ(شفاف)
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۲:۲۲:۵۷
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۲:۲۲:۰۰
7
جدید disposable_bowl_masti_2500
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 650
جنس : pp
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۷:۱۳:۴۸
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۷:۱۳:۴۸
6
جدید disposable_bowl_mini_marshal
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 1000
جنس : pp
برند تولیدکننده : احدی
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۷:۱۸:۰۷
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۷:۱۸:۰۷
4
جدید 42-dahane160_satl_1_1700
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 1700
جنس : pp
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۴:۲۹:۱۷
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۴:۲۹:۱۷
2
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 1700
جنس : pp
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ(شفاف), سفید
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۱ ۱۳:۳۶:۲۲
۱۳۹۶-۰۹-۲۰ ۱۳:۳۶:۰۰
26