سطل ماست PPrss
سطل ماست یکبارمصرف

0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 900
جنس : pp
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ, سفید
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۱ ۱۳:۱۷:۵۳
۱۳۹۶-۰۹-۲۰ ۱۳:۱۷:۰۰
52
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 1000
جنس : pp
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ(شفاف), سفید
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۱ ۱۳:۲۱:۲۸
۱۳۹۶-۰۹-۲۰ ۱۳:۲۱:۰۰
37
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۱ ۱۳:۳۳:۱۶
۱۳۹۶-۰۹-۲۰ ۱۳:۳۳:۰۰
26
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 1700
جنس : pp
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ(شفاف), سفید
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۱ ۱۳:۳۶:۲۲
۱۳۹۶-۰۹-۲۰ ۱۳:۳۶:۰۰
26
جدید 36-dahane160_satl_1_1300
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 1300
جنس : pp
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۳:۳۸:۵۱
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۳:۳۸:۵۱
3
جدید 42-dahane160_satl_1_1700
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 1700
جنس : pp
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۴:۲۹:۱۷
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۴:۲۹:۱۷
2
جدید disposable_bowl_masti_2-5_khomre
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 2500
جنس : pp
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۶:۴۳:۳۷
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۶:۴۳:۳۷
2
جدید disposable_bowl_masti_3_kilo
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 3000
جنس : pp
برند تولیدکننده : احدی
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۶:۴۹:۲۵
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۶:۴۹:۲۵
6
جدید disposable_bowl_masti_350
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 350
جنس : pp
برند تولیدکننده : احدی
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۶:۵۱:۵۲
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۶:۵۱:۵۲
8