سطل ماست یکبارمصرفrss

جدید 21-zarf_masti_2000_g
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 2000
جنس : pp
برند تولیدکننده : خویدک
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۱۰-۲۸ ۰۹:۴۳:۴۷
۱۳۹۶-۱۲-۲۸ ۰۹:۴۳:۴۷
3
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 350
جنس : pp
برند تولیدکننده : احدی
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۶:۵۱:۵۲
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۶:۵۱:۵۲
11
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 650
جنس : pp
برند تولیدکننده : احدی
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۷:۰۳:۲۹
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ ۱۷:۰۳:۰۰
4
جدید 31-zarf_masti_1500_g_
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 1500
جنس : pp
برند تولیدکننده : خویدک
رنگ : شیری
۱۳۹۶-۱۰-۲۸ ۱۰:۰۳:۳۰
۱۳۹۶-۱۲-۲۸ ۱۰:۰۳:۳۰
1
جدید 33-zarf_masti_2500_g_shafaf
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 2500
جنس : pp
برند تولیدکننده : خویدک
رنگ : بیرنگ(شفاف)
۱۳۹۶-۱۰-۲۸ ۰۹:۳۹:۵۷
۱۳۹۶-۱۲-۲۸ ۰۹:۳۹:۵۷
1
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 650
جنس : pp
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : شیری
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۲:۳۶:۱۹
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۲:۳۶:۰۰
21
جدید 24-zarf_masti_2500_g_sangin
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 2500
جنس : pp
برند تولیدکننده : خویدک
رنگ : بیرنگ(شفاف)
۱۳۹۶-۱۰-۲۸ ۰۹:۴۰:۵۸
۱۳۹۶-۱۲-۲۸ ۰۹:۴۰:۵۸
1
جدید 29-zarf_masti_1400_g_shafaf
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 1400
جنس : pp
برند تولیدکننده : خویدک
رنگ : بیرنگ(شفاف)
۱۳۹۶-۱۰-۲۸ ۰۹:۵۵:۰۴
۱۳۹۶-۱۲-۲۸ ۰۹:۵۵:۰۴
1
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 2500
جنس : pp
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : شیری
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۲:۲۵:۵۷
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۲:۲۵:۰۰
8