سطل ماست یکبارمصرفrss

0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 1000
جنس : pp
برند تولیدکننده : احدی
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۷:۱۸:۰۷
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۷:۱۸:۰۷
13
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 1000
جنس : pp
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ(شفاف), سفید
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۱ ۱۳:۲۱:۲۸
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ ۱۳:۲۱:۰۰
38
جدید 30-zarf_masti_1400_g_
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 1400
جنس : pp
برند تولیدکننده : خویدک
رنگ : شیری
۱۳۹۶-۱۰-۲۸ ۰۹:۵۰:۰۸
۱۳۹۶-۱۲-۲۸ ۰۹:۵۰:۰۸
1
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 3000
جنس : pp
برند تولیدکننده : احدی
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۶:۴۹:۲۵
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۶:۴۹:۲۵
15
جدید 23-zarf_masti_2500_g_sabok
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 2500
جنس : pp
برند تولیدکننده : خویدک
رنگ : شیری
۱۳۹۶-۱۰-۲۸ ۰۹:۳۷:۵۳
۱۳۹۶-۱۲-۲۸ ۰۹:۳۷:۵۳
3
جدید 22-zarf_masti_2300_g
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 2300
جنس : pp
برند تولیدکننده : خویدک
رنگ : شیری
۱۳۹۶-۱۰-۲۸ ۰۹:۴۸:۳۲
۱۳۹۶-۱۲-۲۸ ۰۹:۴۸:۳۲
1
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 450
جنس : pp
برند تولیدکننده : احدی
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۶:۵۳:۰۴
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۶:۵۳:۰۴
12
جدید 26-zarf_masti_2700_g_sangin
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 2700
جنس : pp
برند تولیدکننده : خویدک
رنگ : شیری
۱۳۹۶-۱۰-۲۸ ۰۹:۵۱:۳۴
۱۳۹۶-۱۲-۲۸ ۰۹:۵۱:۳۴
1
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) :
جنس :
برند تولیدکننده : آیاتای
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۱ ۱۳:۳۳:۱۶
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ ۱۳:۳۳:۰۰
27