سطل ماست یکبارمصرفrss

0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 900
جنس : pp
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ, سفید
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۱ ۱۳:۱۷:۵۳
۱۳۹۶-۰۹-۲۰ ۱۳:۱۷:۰۰
52
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 1000
جنس : pp
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ(شفاف), سفید
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۱ ۱۳:۲۱:۲۸
۱۳۹۶-۰۹-۲۰ ۱۳:۲۱:۰۰
35
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۱ ۱۳:۳۳:۱۶
۱۳۹۶-۰۹-۲۰ ۱۳:۳۳:۰۰
24
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 1700
جنس : pp
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ(شفاف), سفید
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۱ ۱۳:۳۶:۲۲
۱۳۹۶-۰۹-۲۰ ۱۳:۳۶:۰۰
26