ظرف غذای یکبارصرفrss

0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : pp
برند تولیدکننده : رویا پلیمر
رنگ : رنگی
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۲ ۱۱:۱۱:۵۰
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ ۱۱:۱۱:۰۰
50
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : pp
برند تولیدکننده : البرزپلاست
رنگ : بیرنگ(شفاف)
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۰:۱۷:۲۶
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۰:۱۷:۲۶
1
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : ps
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : سفید
وزن (gr) : 4
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۳:۴۵:۳۰
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۳:۴۵:۰۰
25
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : pet
برند تولیدکننده : مهر پارسا
رنگ : سفید
وزن (gr) : 4
۱۳۹۶-۰۶-۱۶ ۱۱:۰۹:۴۶
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۱:۰۹:۰۰
16
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : ps
برند تولیدکننده : مهر پارسا
رنگ : سفید
وزن (gr) : 4
۱۳۹۶-۰۶-۱۶ ۱۱:۰۸:۰۳
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۱:۰۸:۰۰
62