ظرف غذا PSrss
ظرف غذای یکبارصرف

0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : ps
برند تولیدکننده : مهر پارسا
رنگ : سفید
وزن (gr) : 4
۱۳۹۶-۰۶-۱۶ ۱۱:۰۸:۰۳
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۱:۰۸:۰۰
60
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : pet
برند تولیدکننده : مهر پارسا
رنگ : سفید
وزن (gr) : 4
۱۳۹۶-۰۶-۱۶ ۱۱:۰۹:۴۶
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۱:۰۹:۰۰
16
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : ps
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : سفید
وزن (gr) : 4
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۳:۴۵:۳۰
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۳:۴۵:۰۰
25