ظروف بسته بندیrss

۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۱:۱۶:۱۸
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۱:۱۶:۱۸
7
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم(cc) : 1000
جنس : pet
برند تولیدکننده : البرز پلاست موفقی
نوع بسته بندی : کارتن
رنگ : شفاف
وزن(gr) : 16
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۰:۳۲:۵۶
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۰:۳۲:۵۶
7
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۰:۵۳:۰۸
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۰:۵۳:۰۸
12
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : pet
برند تولیدکننده : البرز پلاست موفقی
نوع بسته بندی : کارتن
رنگ : شفاف
وزن(gr) : 30
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۰:۵۵:۵۰
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۰:۵۵:۵۰
15
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : pet
برند تولیدکننده : البرز پلاست موفقی
نوع بسته بندی : کارتن
رنگ : شفاف
وزن(gr) : 30
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۰:۳۰:۰۷
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۰:۳۰:۰۷
10
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم(cc) : 40
جنس : pet
برند تولیدکننده : البرز پلاست موفقی
نوع بسته بندی : کارتن
رنگ : شفاف
وزن(gr) : 5
۱۳۹۶-۰۵-۲۳ ۱۱:۱۱:۲۹
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ ۱۱:۱۱:۰۰
75
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۳:۱۰:۲۱
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۳:۱۰:۲۱
7
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۳:۰۰:۲۵
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۳:۰۰:۲۵
8
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : pet
برند تولیدکننده : البرز پلاست موفقی
نوع بسته بندی : کارتن
رنگ : شفاف
وزن(gr) : 30
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۰:۵۸:۴۸
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۰:۵۸:۴۸
11