ظروف بسته بندیrss

0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم(cc) : 40
جنس : pet
برند تولیدکننده : آیاتای پلاستیک
نوع بسته بندی : کارتن
رنگ : شفاف
وزن(gr) : 5
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۱:۴۴:۵۰
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۱:۴۴:۵۰
8
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم(cc) : 40
جنس : pet
برند تولیدکننده : البرز پلاست موفقی
نوع بسته بندی : کارتن
رنگ : شفاف
وزن(gr) : 5
۱۳۹۶-۰۵-۲۳ ۱۱:۱۱:۲۹
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ ۱۱:۱۱:۰۰
76
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم(cc) : 2000
جنس : pet
برند تولیدکننده : البرز پلاست موفقی
نوع بسته بندی : کارتن
رنگ : شفاف
وزن(gr) : 45
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۱:۰۶:۴۷
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۱:۰۶:۴۷
7
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۳:۱۰:۲۱
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۳:۱۰:۲۱
7
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم(cc) : 2000
جنس : pet
برند تولیدکننده : البرز پلاست موفقی
نوع بسته بندی : کارتن
رنگ : شفاف
وزن(gr) : 45
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۱:۰۹:۱۱
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۱:۰۹:۱۱
8
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۱:۱۸:۵۴
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۱:۱۸:۵۴
30
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۰:۵۳:۰۸
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۰:۵۳:۰۸
13
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم(cc) : 1000
جنس : pet
برند تولیدکننده : البرز پلاست موفقی
نوع بسته بندی : کارتن
رنگ : شفاف
وزن(gr) : 16
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۲ ۱۶:۱۰:۳۶
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ ۱۶:۱۰:۰۰
61