ظروف بسته بندیrss

0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم(cc) : 1000
جنس : pet
برند تولیدکننده : البرز پلاست موفقی
نوع بسته بندی : کارتن
رنگ : شفاف
وزن(gr) : 16
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۲ ۱۶:۱۰:۳۶
۱۳۹۶-۰۹-۲۱ ۱۶:۱۰:۰۰
58
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم(cc) : 500
جنس : pet
برند تولیدکننده : البرز پلاست موفقی
نوع بسته بندی : کارتن
وزن(gr) : 16
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۳ ۰۸:۵۴:۲۸
۱۳۹۶-۰۹-۲۲ ۰۸:۵۴:۰۰
39
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم(cc) : 250
جنس : pet
برند تولیدکننده : البرز پلاست موفقی
نوع بسته بندی : کارتن
رنگ : شفاف
وزن(gr) : 13
۱۳۹۶-۰۵-۲۳ ۰۹:۰۶:۲۲
۱۳۹۶-۰۹-۲۲ ۰۹:۰۶:۰۰
28
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : pet
برند تولیدکننده : البرز پلاست موفقی
نوع بسته بندی : کارتن
رنگ : شفاف
وزن(gr) : 30
۱۳۹۶-۰۵-۲۳ ۰۹:۵۲:۳۲
۱۳۹۶-۰۹-۲۲ ۰۹:۵۲:۰۰
66
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم(cc) :
جنس :
برند تولیدکننده :
نوع بسته بندی :
رنگ :
وزن(gr) :
۱۳۹۶-۰۵-۲۳ ۱۰:۲۰:۵۷
۱۳۹۶-۰۹-۲۲ ۱۰:۲۰:۰۰
67
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم(cc) : 1500
جنس : pet
برند تولیدکننده : البرز پلاستیک موفقی
نوع بسته بندی : کارتن
رنگ : شفاف
وزن(gr) : 35
۱۳۹۶-۰۵-۲۳ ۱۰:۲۵:۱۱
۱۳۹۶-۰۹-۲۲ ۱۰:۲۵:۰۰
55
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم(cc) : 40
جنس : pet
برند تولیدکننده : البرز پلاست موفقی
نوع بسته بندی : کارتن
رنگ : شفاف
وزن(gr) : 5
۱۳۹۶-۰۵-۲۳ ۱۱:۱۱:۲۹
۱۳۹۶-۰۹-۲۲ ۱۱:۱۱:۰۰
63