لیوان PPrss
لیوان یکبارمصرف

0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 350
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : رنگی
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۳:۳۰:۰۴
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۳:۳۰:۰۴
8
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 180
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۵:۱۵:۴۹
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۵:۱۵:۴۹
5
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 0
برند تولیدکننده : آیاتای
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۲:۱۸:۲۲
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۲:۱۸:۰۰
17
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 200
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ(شفاف), رنگی
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۱ ۱۱:۴۸:۳۹
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ ۱۱:۴۸:۰۰
42
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 120
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۳:۲۰:۲۰
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۳:۲۰:۲۰
6
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 150
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۳:۲۱:۵۴
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۳:۲۱:۵۴
5
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 0
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۵:۳۸:۱۳
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۵:۳۸:۱۳
7
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 100
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۱:۵۰:۳۷
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۱:۵۰:۳۷
12
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 200
برند تولیدکننده : آیاتای
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۱۸ ۱۳:۳۲:۲۷
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ ۱۳:۳۲:۰۰
54