لیوان یکبارمصرفrss

0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 0
برند تولیدکننده : آیاتای
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۲:۱۸:۲۲
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۲:۱۸:۰۰
19
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 200
برند تولیدکننده : آیاتای پلاستیک
رنگ : بیرنگ (شفاف)
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۲:۳۶:۱۵
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۲:۳۶:۱۵
10
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 0
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : بیرنگ(شفاف)
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۲:۰۳:۳۰
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۲:۰۳:۰۰
16
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 100
برند تولیدکننده : آیاتای پلاستیک
رنگ : بیرنگ (شفاف)
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۲:۴۸:۲۸
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۲:۴۸:۲۸
7
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 350
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۵:۳۳:۳۵
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۵:۳۳:۳۵
5
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 350
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۵:۳۶:۵۱
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۵:۳۶:۵۱
8
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 200
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۲:۰۱:۳۵
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۲:۰۱:۳۵
7
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 0
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۵:۳۸:۱۳
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۵:۳۸:۱۳
7
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 350
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۵:۳۵:۰۵
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۵:۳۵:۰۵
9