لیوان یکبارمصرفrss

0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 350
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : رنگی
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۳:۳۰:۰۴
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۳:۳۰:۰۴
8
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 0
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۵:۳۸:۱۳
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۵:۳۸:۱۳
7
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 300
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : بیرنگ(شفاف)
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۲:۲۰:۱۸
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۲:۲۰:۰۰
6
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 200
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۵:۲۴:۰۲
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۵:۲۴:۰۲
6
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 350
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۵:۳۵:۰۵
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۵:۳۵:۰۵
8
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 170
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ(شفاف), رنگی
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۱ ۱۱:۵۷:۵۲
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ ۱۱:۵۷:۰۰
36
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 200
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۳:۱۲:۰۱
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۳:۱۲:۰۱
6
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 120
برند تولیدکننده : آیاتای پلاستیک
رنگ : بیرنگ (شفاف)
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۲:۵۵:۳۳
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۲:۵۵:۳۳
5
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 150
جنس : PS
برند تولیدکننده : آیاتای پلاستیک
رنگ : بیرنگ(شفاف)
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۱:۵۸:۰۱
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۱:۵۸:۰۱
6