لیوان یکبارمصرفrss

0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 100
برند تولیدکننده : آیاتای پلاستیک
رنگ : بیرنگ (شفاف)
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۲:۴۵:۲۳
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۲:۴۵:۲۳
10
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 100
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۵:۳۲:۱۳
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۵:۳۲:۱۳
10
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 170
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۵:۱۱:۲۲
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۵:۱۱:۲۲
5
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 80
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ(شفاف)
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۳:۱۶:۰۱
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۳:۱۶:۰۱
12
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 100
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۱:۵۰:۳۷
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۱:۵۰:۳۷
12
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 170
برند تولیدکننده : آیاتای پلاستیک
رنگ : بیرنگ (شفاف)
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۲:۴۱:۴۵
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۲:۴۱:۴۵
7
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 150
برند تولیدکننده : آیاتای
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۱۸ ۱۵:۲۵:۵۲
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ ۱۵:۲۵:۰۰
49
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 180
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ(شفاف), رنگی
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۱ ۱۱:۴۴:۳۲
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ ۱۱:۴۴:۰۰
50
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 350
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : بیرنگ(شفاف)
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۲:۱۴:۲۵
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۲:۱۴:۰۰
13