پیش دستی یکبارمصرفrss

قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۱ ۱۶:۲۰:۲۶
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ ۱۶:۲۰:۰۰
32
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
برند تولیدکننده : رویا پلیمر
رنگ : رنگی
وزن(gr) : 30
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۱ ۱۶:۲۶:۲۵
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ ۱۶:۲۶:۰۰
11
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
برند تولیدکننده : رویا پلیمر
رنگ : رنگی
وزن(gr) : 30
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۱ ۱۶:۲۶:۲۶
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ ۱۶:۲۶:۰۰
50
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
برند تولیدکننده : رویا پلیمر
رنگ : رنگی
وزن(gr) : 16
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۱ ۱۶:۳۹:۴۶
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ ۱۶:۳۹:۰۰
34
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : رنگی
وزن(gr) : 15
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۳:۴۱:۱۹
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۳:۴۱:۰۰
14
0.00 (0 امتیاز)
جنس : ps
برند تولیدکننده : مهر پارسا
رنگ : رنگی
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۷:۰۴:۱۷
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۷:۰۴:۰۰
38