کاسه یکبارمصرفrss

0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 500
جنس : pp
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۴:۵۹:۳۹
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۴:۵۹:۳۹
7
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 250
جنس : pp
برند تولیدکننده : البرزپلاست
رنگ : بیرنگ
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۰:۲۷:۲۴
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۰:۲۷:۲۴
11
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 200
جنس : pp
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۶:۱۶:۳۲
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۶:۱۶:۳۲
3
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 0
جنس : ps
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : سفید
وزن (gr) : 15
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۴:۳۰:۴۱
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۴:۳۰:۰۰
18
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 750
جنس : pp
برند تولیدکننده : احدی
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۶:۳۳:۰۶
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۶:۳۳:۰۶
5
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 350
جنس : pp
برند تولیدکننده : احدی
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۶:۲۹:۱۶
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۶:۲۹:۱۶
5
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) :
جنس :
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ :
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۲:۴۹:۳۴
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۲:۴۹:۰۰
31
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) :
جنس :
برند تولیدکننده : رویا پلیمر
رنگ : بنفش
وزن (gr) :
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۲ ۱۰:۲۰:۲۳
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ ۱۰:۲۰:۰۰
58
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 500
جنس : pp
برند تولیدکننده : احدی
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۶:۳۰:۳۱
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۶:۳۰:۳۱
6