کاسه pp rss
کاسه یکبارمصرف

0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 250
جنس : pp
برند تولیدکننده : احدی
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۶:۱۹:۴۵
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۶:۱۹:۴۵
8
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 1000
جنس : pp
برند تولیدکننده : احدی
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۶:۳۵:۴۲
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۶:۳۵:۴۲
9
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 750
جنس : pp
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۴:۴۷:۴۰
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۴:۴۷:۴۰
8