کاسه psrss
کاسه یکبارمصرف

0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 0
جنس : ps
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : سفید
وزن (gr) : 15
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۴:۳۰:۴۱
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۴:۳۰:۰۰
22
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 0
جنس : ps
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : سفید
وزن (gr) : 15
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۳:۴۸:۳۵
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۳:۴۸:۰۰
37
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 0
جنس : ps
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : سفید
وزن (gr) : 15
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۳:۰۴:۵۴
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۳:۰۴:۰۰
33
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) :
جنس :
برند تولیدکننده : رویا پلیمر
رنگ : بنفش
وزن (gr) :
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۲ ۱۰:۲۰:۲۳
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ ۱۰:۲۰:۰۰
62
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 0
جنس : ps
برند تولیدکننده : رویا پلیمر
رنگ : رنگی
وزن (gr) : 16
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۲ ۱۰:۱۷:۳۲
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ ۱۰:۱۷:۰۰
24
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 0
جنس : ps
برند تولیدکننده : رویا پلیمر
رنگ : رنگی
وزن (gr) : 15
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۲ ۱۰:۱۲:۱۷
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ ۱۰:۱۲:۰۰
46