کاسه psrss
کاسه یکبارمصرف

0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 0
جنس : ps
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : سفید
وزن (gr) : 15
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۴:۳۰:۴۱
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۴:۳۰:۰۰
14
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 0
جنس : ps
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : سفید
وزن (gr) : 15
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۳:۴۸:۳۵
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۳:۴۸:۰۰
13
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 0
جنس : ps
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : سفید
وزن (gr) : 15
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۳:۰۴:۵۴
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۳:۰۴:۰۰
20
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۲ ۱۰:۲۰:۲۳
۱۳۹۶-۰۹-۲۱ ۱۰:۲۰:۰۰
57
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 0
جنس : ps
برند تولیدکننده : رویا پلیمر
رنگ : رنگی
وزن (gr) : 16
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۲ ۱۰:۱۷:۳۲
۱۳۹۶-۰۹-۲۱ ۱۰:۱۷:۰۰
24
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 0
جنس : ps
برند تولیدکننده : رویا پلیمر
رنگ : رنگی
وزن (gr) : 15
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۲ ۱۰:۱۲:۱۷
۱۳۹۶-۰۹-۲۱ ۱۰:۱۲:۰۰
43