کاسه یکبارمصرفrss

0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 500
جنس : pp
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۴:۵۹:۳۹
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۴:۵۹:۳۹
7
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 250
جنس : pp
برند تولیدکننده : البرزپلاست
رنگ : بیرنگ
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۰:۲۷:۲۴
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۰:۲۷:۲۴
11
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : ps
برند تولیدکننده : مهر پارسا
رنگ : رنگی
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۶:۳۷:۲۷
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۶:۳۷:۰۰
11
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : ps
برند تولیدکننده : مهر پارسا
رنگ : رنگی
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۷:۰۰:۳۷
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۷:۰۰:۰۰
8
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) :
جنس :
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ :
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۲:۴۹:۳۴
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۲:۴۹:۰۰
31
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 750
جنس : pp
برند تولیدکننده : احدی
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۶:۳۳:۰۶
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۶:۳۳:۰۶
5
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 250
جنس : pp
برند تولیدکننده : احدی
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۶:۱۹:۴۵
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۶:۱۹:۴۵
7
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 0
جنس : ps
برند تولیدکننده : رویا پلیمر
رنگ : رنگی
وزن (gr) : 15
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۲ ۱۰:۱۲:۱۷
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ ۱۰:۱۲:۰۰
45
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 1000
جنس : pp
برند تولیدکننده : احدی
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۶:۳۵:۴۲
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۶:۳۵:۴۲
9