تهران

0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : pp
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : سفید
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۱ ۱۲:۱۱:۳۹
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ ۱۲:۱۱:۰۰
64
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : pp
برند تولیدکننده : احدی
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۶:۴۱:۰۴
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۶:۴۱:۰۴
8
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : ps
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : بیرنگ(شفاف)
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۳:۳۰:۵۲
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۳:۳۰:۰۰
14
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 250
جنس : pp
برند تولیدکننده : احدی
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۶:۱۹:۴۵
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۶:۱۹:۴۵
8
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : pet
برند تولیدکننده : البرز پلاست موفقی
نوع بسته بندی : کارتن
رنگ : شفاف
وزن(gr) : 30
۱۳۹۶-۰۵-۲۳ ۰۹:۵۲:۳۲
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ ۰۹:۵۲:۰۰
68
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
برند تولیدکننده : رویا پلیمر
رنگ : رنگی
وزن(gr) : 16
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۱ ۱۶:۳۹:۴۶
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ ۱۶:۳۹:۰۰
32
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 2500
جنس : pp
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : بیرنگ(شفاف)
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۲:۲۲:۵۷
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۲:۲۲:۰۰
14
۱۳۹۶-۱۰-۲۷ ۱۷:۲۹:۰۳
۱۳۹۶-۱۲-۲۷ ۱۷:۲۹:۰۳
2
جدید 32-zarf_masti_1600_g_
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 1600
جنس : pp
برند تولیدکننده : خویدک
رنگ : شیری
۱۳۹۶-۱۰-۲۸ ۱۰:۰۸:۵۲
۱۳۹۶-۱۲-۲۸ ۱۰:۰۸:۵۲
4