تهران

0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) :
جنس :
برند تولیدکننده :
رنگ :
وزن (gr) :
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۶:۳۸:۳۹
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۶:۳۸:۰۰
24
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : رنگی
وزن(gr) : 15
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۳:۴۱:۱۹
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۳:۴۱:۰۰
11
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
برند تولیدکننده : رویا پلاستیک
رنگ : رنگی
وزن(gr) : 32
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۲ ۱۰:۴۲:۲۰
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ ۱۰:۴۲:۰۰
30
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
برند تولیدکننده : رویا پلاستیک
رنگ : رنگی
وزن(gr) : 24
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۱ ۱۵:۴۴:۲۸
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ ۱۵:۴۴:۰۰
50
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 1700
جنس : pp
برند تولیدکننده : احدی
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۷:۰۸:۴۳
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۷:۰۸:۴۳
8
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 200
برند تولیدکننده : آیاتای پلاستیک
رنگ : بیرنگ (شفاف)
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۲:۲۷:۰۰
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۲:۲۷:۰۰
9
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم(cc) : 1000
جنس : pet
برند تولیدکننده : البرز پلاست موفقی
نوع بسته بندی : کارتن
رنگ : شفاف
وزن(gr) : 16
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۰:۳۱:۴۶
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۰:۳۱:۴۶
10
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) :
جنس :
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ :
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۲:۴۹:۳۴
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۲:۴۹:۰۰
32
جدید 25-zarf_masti_2700_g_sabok
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 2700
جنس : pp
برند تولیدکننده : خویدک
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۱۰-۲۸ ۰۹:۴۶:۴۱
۱۳۹۶-۱۲-۲۸ ۰۹:۴۶:۴۱
8