تهران

0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 350
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۵:۳۳:۳۵
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۵:۳۳:۳۵
5
۱۳۹۶-۱۰-۲۷ ۱۷:۳۰:۳۸
۱۳۹۶-۱۲-۲۷ ۱۷:۳۰:۳۸
2
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : pp
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : سفید
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۱ ۱۲:۰۶:۳۰
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ ۱۲:۰۶:۰۰
38
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : pet
برند تولیدکننده : البرز پلاست موفقی
نوع بسته بندی : کارتن
رنگ : شفاف
وزن(gr) : 30
۱۳۹۶-۰۵-۲۳ ۰۹:۵۲:۳۲
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ ۰۹:۵۲:۰۰
68
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : pet
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۲:۱۳:۴۷
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۲:۱۳:۴۷
6
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 2700
جنس : pp
برند تولیدکننده : احدی
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۷:۱۵:۵۰
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۷:۱۵:۵۰
14
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 180
برند تولیدکننده : صنایع پلاستیک خوزستان
رنگ : بیرنگ (شفاف)
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۲:۳۱:۱۴
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۲:۳۱:۱۴
14
۱۳۹۶-۱۰-۲۷ ۱۷:۲۱:۱۱
۱۳۹۶-۱۲-۲۷ ۱۷:۲۱:۱۱
2
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : pet
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۲:۱۰:۰۲
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۲:۱۰:۰۲
5