تهران

0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 900
جنس : pp
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ, سفید
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۱ ۱۳:۱۷:۵۳
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ ۱۳:۱۷:۰۰
52
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 350
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ(شفاف)
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۱۸ ۱۶:۰۹:۱۶
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ ۱۶:۰۹:۰۰
64
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 200
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۳:۵۸:۱۶
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۳:۵۸:۱۶
5
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 0
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : بیرنگ(شفاف)
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۲:۰۳:۳۰
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۲:۰۳:۰۰
16
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
برند تولیدکننده : رویا پلاستیک
رنگ : رنگی
وزن(gr) : 32
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۲ ۱۰:۴۲:۲۰
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ ۱۰:۴۲:۰۰
30
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : pp
برند تولیدکننده : احدی
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۶:۴۱:۰۴
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۶:۴۱:۰۴
8
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : ps
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۳:۳۵:۳۹
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۳:۳۵:۰۰
15
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 350
جنس : pp
برند تولیدکننده : احدی
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۶:۵۱:۵۲
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۶:۵۱:۵۲
11