تهران

0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : رنگی
وزن(gr) : 15
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۳:۴۱:۱۹
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۳:۴۱:۰۰
11
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۳:۰۰:۲۵
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۳:۰۰:۲۵
9
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : PS
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۳:۲۰:۲۸
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۳:۲۰:۰۰
14
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۴:۳۴:۰۲
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۴:۳۴:۰۲
7
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : ps
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : سفید
وزن (gr) : 4
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۳:۴۵:۳۰
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۳:۴۵:۰۰
26
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : pp
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۴:۱۶:۱۹
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۴:۱۶:۱۹
8
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 170
برند تولیدکننده : آیاتای پلاستیک
رنگ : بیرنگ (شفاف)
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۲:۳۷:۴۴
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۲:۳۷:۴۴
8
۱۳۹۶-۱۰-۲۷ ۱۷:۰۹:۲۷
۱۳۹۶-۱۲-۲۷ ۱۷:۰۹:۲۷
3
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : pet
برند تولیدکننده : البرز پلاست موفقی
نوع بسته بندی : کارتن
رنگ : شفاف
وزن(gr) : 30
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۰:۵۸:۴۸
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۰:۵۸:۴۸
12