تهران

۱۳۹۶-۱۰-۲۷ ۱۷:۲۷:۱۲
۱۳۹۶-۱۲-۲۷ ۱۷:۲۷:۱۲
2
جدید 32-zarf_masti_1600_g_
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 1600
جنس : pp
برند تولیدکننده : خویدک
رنگ : شیری
۱۳۹۶-۱۰-۲۸ ۱۰:۰۸:۵۲
۱۳۹۶-۱۲-۲۸ ۱۰:۰۸:۵۲
4
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : pet
برند تولیدکننده : البرز پلاست موفقی
نوع بسته بندی : کارتن
رنگ : شفاف
وزن(gr) : 30
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۰:۳۰:۰۷
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۰:۳۰:۰۷
13
۱۳۹۶-۱۰-۲۷ ۱۷:۱۹:۰۰
۱۳۹۶-۱۲-۲۷ ۱۷:۱۹:۰۰
2
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 0
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۳:۲۸:۴۰
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۳:۲۸:۴۰
9
جدید 31-zarf_masti_1500_g_
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 1500
جنس : pp
برند تولیدکننده : خویدک
رنگ : شیری
۱۳۹۶-۱۰-۲۸ ۱۰:۰۳:۳۰
۱۳۹۶-۱۲-۲۸ ۱۰:۰۳:۳۰
2
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۵:۱۲:۴۷
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۵:۱۲:۴۷
6
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 180
برند تولیدکننده : صنایع پلاستیک خوزستان
رنگ : بیرنگ (شفاف)
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۲:۳۱:۱۴
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۲:۳۱:۱۴
14
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 200
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ(شفاف), رنگی
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۱ ۱۱:۴۸:۳۹
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ ۱۱:۴۸:۰۰
43