تهران

0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : PP
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : بیرنگ(شفاف)
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۲:۳۰:۱۹
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۲:۳۰:۰۰
14
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : pp
برند تولیدکننده : البرزپلاست
رنگ : بیرنگ(شفاف)
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۰:۱۷:۲۶
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۰:۱۷:۲۶
2
جدید 28-zarf_masti_1250_g_
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 1250
جنس : pp
برند تولیدکننده : خویدک
رنگ : شیری
۱۳۹۶-۱۰-۲۸ ۱۰:۰۷:۵۴
۱۳۹۶-۱۲-۲۸ ۱۰:۰۷:۵۴
4
جدید 14-dabeh_2200cc_l
۱۳۹۶-۱۰-۲۷ ۱۷:۳۸:۰۳
۱۳۹۶-۱۲-۲۷ ۱۷:۳۸:۰۳
2
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 1000
جنس : pp
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ(شفاف), سفید
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۱ ۱۳:۲۱:۲۸
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ ۱۳:۲۱:۰۰
38
۱۳۹۶-۱۰-۲۷ ۱۷:۲۱:۱۱
۱۳۹۶-۱۲-۲۷ ۱۷:۲۱:۱۱
2
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : ps
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۳:۳۲:۳۷
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۳:۳۲:۰۰
17
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : pp
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : سفید
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۱ ۱۲:۱۸:۲۰
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ ۱۲:۱۸:۰۰
22
0.00 (0 امتیاز)
جنس : ps
برند تولیدکننده : مهر پارسا
رنگ : رنگی
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۷:۰۴:۱۷
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۷:۰۴:۰۰
24