نتیجه جستجو

یافتیم 213 نتایج در موقعیت "تهران"
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : pp
برند تولیدکننده : البرزپلاست
رنگ : بیرنگ(شفاف)
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۰:۱۷:۲۶
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۰:۱۷:۲۶
2
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۰:۲۴:۱۷
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۰:۲۴:۰۰
11
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 250
جنس : pp
برند تولیدکننده : البرزپلاست
رنگ : بیرنگ
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۰:۲۷:۲۴
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۰:۲۷:۲۴
12
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 350
جنس : pp
برند تولیدکننده : البرزپلاست
رنگ : بیرنگ
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۰:۲۸:۳۶
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۰:۲۸:۳۶
12
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : pet
برند تولیدکننده : البرز پلاست موفقی
نوع بسته بندی : کارتن
رنگ : شفاف
وزن(gr) : 30
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۰:۳۰:۰۷
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۰:۳۰:۰۷
13
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم(cc) : 1000
جنس : pet
برند تولیدکننده : البرز پلاست موفقی
نوع بسته بندی : کارتن
رنگ : شفاف
وزن(gr) : 16
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۰:۳۱:۴۶
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۰:۳۱:۴۶
10
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم(cc) : 1000
جنس : pet
برند تولیدکننده : البرز پلاست موفقی
نوع بسته بندی : کارتن
رنگ : شفاف
وزن(gr) : 16
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۰:۳۲:۵۶
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۰:۳۲:۵۶
7
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۰:۳۴:۴۵
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۰:۳۴:۰۰
8
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم(cc) : 300
جنس : pet
برند تولیدکننده : البرز پلاست موفقی
نوع بسته بندی : کارتن
رنگ : شفاف
وزن(gr) : 12
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۰:۳۶:۳۵
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۰:۳۶:۳۵
8