نتیجه جستجو

یافتیم 213 نتایج در موقعیت "تهران"
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۰:۵۳:۰۸
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۰:۵۳:۰۸
13
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : pet
برند تولیدکننده : البرز پلاست موفقی
نوع بسته بندی : کارتن
رنگ : شفاف
وزن(gr) : 30
۱۳۹۶-۰۵-۲۳ ۰۹:۵۲:۳۲
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ ۰۹:۵۲:۰۰
68
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم(cc) :
جنس :
برند تولیدکننده :
نوع بسته بندی :
رنگ :
وزن(gr) :
۱۳۹۶-۰۵-۲۳ ۱۰:۲۰:۵۷
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ ۱۰:۲۰:۰۰
74
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم(cc) : 1500
جنس : pet
برند تولیدکننده : البرز پلاستیک موفقی
نوع بسته بندی : کارتن
رنگ : شفاف
وزن(gr) : 35
۱۳۹۶-۰۵-۲۳ ۱۰:۲۵:۱۱
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ ۱۰:۲۵:۰۰
67
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم(cc) : 40
جنس : pet
برند تولیدکننده : البرز پلاست موفقی
نوع بسته بندی : کارتن
رنگ : شفاف
وزن(gr) : 5
۱۳۹۶-۰۵-۲۳ ۱۱:۱۱:۲۹
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ ۱۱:۱۱:۰۰
76
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۰:۵۴:۳۴
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۰:۵۴:۳۴
6
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم(cc) : 1000
جنس : pet
برند تولیدکننده : البرز پلاست موفقی
نوع بسته بندی : کارتن
رنگ : شفاف
وزن(gr) : 16
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۲ ۱۶:۱۰:۳۶
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ ۱۶:۱۰:۰۰
61
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 100
برند تولیدکننده : آیاتای
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۱۸ ۱۳:۲۰:۴۹
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ ۱۳:۲۰:۰۰
53
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 200
برند تولیدکننده : آیاتای
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۱۸ ۱۳:۳۲:۲۷
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ ۱۳:۳۲:۰۰
54