تهران

قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۱ ۱۶:۲۰:۲۶
۱۳۹۶-۰۹-۲۰ ۱۶:۲۰:۰۰
29
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : pp
برند تولیدکننده : رویا پلیمر
رنگ : رنگی
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۲ ۱۱:۱۱:۵۰
۱۳۹۶-۰۹-۲۱ ۱۱:۱۱:۰۰
44
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 0
جنس : ps
برند تولیدکننده : رویا پلیمر
رنگ : رنگی
وزن (gr) : 16
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۲ ۱۰:۱۷:۳۲
۱۳۹۶-۰۹-۲۱ ۱۰:۱۷:۰۰
21
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 1000
جنس : pp
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ(شفاف), سفید
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۱ ۱۳:۲۱:۲۸
۱۳۹۶-۰۹-۲۰ ۱۳:۲۱:۰۰
34
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم(cc) : 40
جنس : pet
برند تولیدکننده : البرز پلاست موفقی
نوع بسته بندی : کارتن
رنگ : شفاف
وزن(gr) : 5
۱۳۹۶-۰۵-۲۳ ۱۱:۱۱:۲۹
۱۳۹۶-۰۹-۲۲ ۱۱:۱۱:۰۰
61
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 200
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ(شفاف), رنگی
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۱ ۱۱:۴۸:۳۹
۱۳۹۶-۰۹-۲۰ ۱۱:۴۸:۰۰
39
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
برند تولیدکننده : رویا پلیمر
رنگ : رنگی
وزن(gr) : 16
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۱ ۱۶:۳۹:۴۶
۱۳۹۶-۰۹-۲۰ ۱۶:۳۹:۰۰
30
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم(cc) : 1500
جنس : pet
برند تولیدکننده : البرز پلاستیک موفقی
نوع بسته بندی : کارتن
رنگ : شفاف
وزن(gr) : 35
۱۳۹۶-۰۵-۲۳ ۱۰:۲۵:۱۱
۱۳۹۶-۰۹-۲۲ ۱۰:۲۵:۰۰
53
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 0
برند تولیدکننده : رویا پلیمر
رنگ : رنگی
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۲ ۱۱:۰۰:۲۶
۱۳۹۶-۰۹-۲۰ ۱۱:۰۰:۰۰
37