تهران

۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۴:۵۲:۰۴
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۴:۵۲:۰۴
6
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 0
جنس : ps
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : سفید
وزن (gr) : 15
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۳:۰۴:۵۴
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۳:۰۴:۰۰
28
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 100
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۵:۳۲:۱۳
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۵:۳۲:۱۳
8
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
برند تولیدکننده : البرز پلاست موفقی
نوع بسته بندی : pet
رنگ : شفاف
وزن(gr) : 33
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۱:۱۴:۴۵
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۱:۱۴:۴۵
10
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : pet
برند تولیدکننده : البرز پلاست موفقی
نوع بسته بندی : کارتن
رنگ : شفاف
وزن(gr) : 30
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۰:۳۰:۰۷
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۰:۳۰:۰۷
10
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : pp
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۴:۱۶:۱۹
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۴:۱۶:۱۹
7
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 180
برند تولیدکننده : صنایع پلاستیک خوزستان
رنگ : بیرنگ (شفاف)
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۲:۳۱:۱۴
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۲:۳۱:۱۴
12
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۵:۱۲:۴۷
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۵:۱۲:۴۷
4
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
برند تولیدکننده : البرز پلاست موفقی
نوع بسته بندی : pet
رنگ : شفاف
وزن(gr) : 33
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۱:۱۳:۲۳
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۱:۱۳:۲۳
7