آگهی های ویژه

آگهی ها

Offline Page

There is a possibility to disable access to the front of your site.

How to enable the offline page?
Step 1: Go to "System -> Global Configuration -> Site".
Step 2: Click on "Yes" for "Site Offline" option.
Step 3: Fill in a text for "Offline Message" to give your visitors some explanation about why your website is unavailable.
Step 4: Click on "Save" to save your settings.

How to customize the offline page?
You need to edit the following file: /templates/jm-template/offline.php

قالب فارسی جوملا هاست جوملا قالب فارسی جوملا افزونه جوملا

آیا شما هم برای کسب و کار خود به فکر توسعه و بهبود تبلیغات و گسترش حوزه فعالیت هستید؟

شما میتوانید همین امروز به خانواده بزرگ ما بپیوندید و از امکانات فراهم شده در این مرجع استفاده کنید. فقط تا مدت محدود دارای تخفیفات ویژه

ادامه مطلب

قیمت ها

آگهی رایگان

تومان0.00
  • شکل و قالب کلی
  • بی‌طرفانه بودن محتوا
  • نکات منفی در رابطه با یک محصول
  • محصولات و خدماتی مناسب

آگهی ویژه

از100هزارتومان
  • فروش محصول
  • هزینه‌ای برای صرف شده
  • مسئول کمپین‌های تبلیغاتی
  • برخی از مدیران تبلیغاتی